لذت زندگی من با تو.....

نمی دانستم لذت توکل بر تو اینقدر شیرین است که گاهی دوست دارم خواسته ام روا نشود و ته دل به خودم بگویم خدایم حواسش به من است تا مبادا خواسته های پست و کم دنیایی زندگی اصلی ام را خراب نکند.

امروز سر کلاس درس وقتی استاد داشت از انواع مدیریت صحبت می کرد و همه مدیریت های دنیا را شرح می داد به مدیریت شما بر زندگی تک تک آدم ها فکر می کردم به این نظم عظیم به اینکه اگر کمی فراتر از خود برویم می بینیم این علم های مدیریتی چقدر بچه گانه است و بعد دیگر درس گوش ندادم و اشعار اقای حمیدرضا برقعی از روی موبایلم خواندم....

چقدر لذت داشت وقتی به اداره زنگ زدم و فهمیدم با نامه  انتقالی ام مخالفت شده اگر مثل قبل فکر می کردم حسابی ناراحت می شدم و خودخوری می کردم اما به لطف تو چقدر راحت و سبک بودم چقدر فهمیدم همه اتفاقات مقدرات توست و چقدر من تسلیم این مقدراتم که تو خدای بزرگ و حکیم و دانای من خدای قادر بر همه چیز چقدر حواست به من است....

خدایم حواست به قلب مولایم بیشتر باشد این روزها با اتفاقات یمن

خودم و همه زندگیم به فدای قلب مولا.....

خدایم آگاهی ما را نسبت به خودت گسترش بده تا بفهمیم تا درک کنیم تا فکر کنیم

/ 0 نظر / 62 بازدید