همه چیز تویی

این قدر قشنگ خداییت رو ، بزرگ بودنت رو ،احسانت رو نشون می دی که من کوچک تهیدست هیچی نمی تونم بگم جز سجده شکر و حرفها و مناجاتهای آقایم علی وسط از علی های سه گانه حسین....

خوب خدایی دارم

خیلی خیلی خوب خدایی دارم

خدایا تو که تا این مرحله لطفت رو در حقم تموم کردی ای خدای بزرگ ظرفیت و مقدار این مرحله رو بهم عطا کن منو لحظه ای هم به خودم وامگذار و کمکم کن مرحله بعدی هم با توکل و کمک تو به بهترین حالت انجام بشه

ماشاءالله لاقوه الا بالله

/ 0 نظر / 7 بازدید