مهمانی....

برای مهمانیت آماده می شوم

لباس تنم و روحم مناسب نیست

خجالت می کشم

در جمع دوستان پاک و مطهرت با چه رویی بنشینم؟؟؟

کجای لباس پینه بسته ام را پنهان کنم؟

آیا مرا راه می دهند؟

.

.

.

و یادم می آید

تو ستارالعیوبی

/ 1 نظر / 27 بازدید
من و سید علی ...

یا ستار العیوب .... سلام عزیزم با کمال افتخار لینک شدید [قلب]