بخوان...

اولین کلمه ای که ار جانب خدای بزرگ بر قلب پاک محمد امین نازل شد

بخوان

بخوان

.

بر فردی که خواندن نمی دانست

و این یعنی علم لایزال الهی.....

چقدر می خوانم؟؟؟؟؟

چقدر به قلمرو های ناشناخته قلبم اعتماد می کنم...

قلب پاک محمد(ص) پر از یقین بود پر از اخلاص ... که اعتماد کرد و خواند و خواند و خواند

نگار من که به نرف نرفت و خط ننوشت

به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد

 

اگر ما بودیم می خواندیم؟؟؟؟؟

 

آیا لحظه هایی بوده که ازم خواسته ای بخوانم و من .... مردد از ناتونی خودم هیچ نکرده ام؟؟؟

عید بزرگ مبعث

عید بزرگ دانش و دین

بر ما مبارک باد

/ 0 نظر / 61 بازدید