افوض امری الی الله....

چند روز پیش همکارم رو دیدم که ناراحت بود با ماموریت اداریش موافقت نشده بود و گفت قراره از همین ماه حقوقم قطع بشه و بعد خودش سریع اضافه کرد اشکال نداره روزی من دست اینا نیست دست خداست منم بهش گفتم آیه افوض امری الی الله ... رو بخون خیلی خیلی مجربه و خودم هم چند بار براش خوندم چند روز بعد زنگ زد بهم گفت قرعه کشی برنده شده مبلغ میلونی...

خیلی خوشحال شدم به خاطر اینکه به خدایم سپرده بودم و تو ای خدای بزرگم چقدر خوب جواب می دی

البته هست موقع هایی که واقعا چیزی رو می خواهیم و صد درصد فکر می کنیم به صلاحمونه و وقتی به دست نمی یاریمش ناراحت می شیم اما همون موقع ها هم اگه بتونیم کل هستی رو ببینیم می فهمیم حکمت خدا خیلی خیلی خوب و عالمانه عمل می کنه

ای خدایم بگیر از من هر آنچه تو رو از من می گیره

دستانم را به دستانت می سپارم مثل کودکی که تازه راه رفتن آموخته چشمم به دست احسان توست

تازگی ها از هیچ رویدادی خیلی ناراحت نمی شم و هیچ چیز خیلی خوشحالم نمی کنه

چون واقعا ایمان آوردم همه چیز به تبی بنده زیبایی ثروت شوهر خوب فرزند خوب و اگر خدا نباشه همه اینها بی ارزش می شن

خدایا همه دنیا رو اگر با تو باشم می خواهم

خدایا مارا لحظه ای به خودمون وامگذار

خدایا مثل همیشه فقط می تونم از ته دل فریاد بزنم

 

دوستت دارم

/ 0 نظر / 15 بازدید