شروع شد

شروع شد....

ثانیه به ثانیه ...

دعا می کنم خدای بزرگ به وقتمان برکت دهد تا بیشتر قدرش را بدانیم

ماه عزیز 

ماه خدا

ماهی که بهترین ماههاست 

تصمیم گرفتم حضور داشته باشم در متن زندگیم

از پراکنده کاری دوری کنم

از فکرهای پراکنده دوری کنم

باید به تمرکز برسم 

باید قدر بدانم

به لطف خدایم این ماه تعطیلم و می توانم حسابی به خودم و زندگیم سر و سامان بدهم

اگر خدایم دستم را بگیرد

اگر .....

خدایا به خودت می سپارم 

/ 1 نظر / 68 بازدید
آشنا

انشالله از اون ساداتي باشي كه در از رفتارشون مردم ميفهمن سيد هستش، نه از اونايي كه چهل من شال سبز پشمي توي تيرماه تابستان با خودشون دارن.(البته، اينجا چون اسمت رو ننوشتي اشكال نداره كه ابراز كني)... از معصوم روايت شده كه سادات 3 مشخصه دارند 1- بي اعتنايي به مال دنيا و سخاوت 2- صبر بسيار بسيار زياد 3- نفرين گيرا يا دعاي مستجاب (بعد از آزار ديدن از نامردمان)