آهوی وحشی

چه خوش صید دلم کردی بنازم چشم مستت را

که کس آهوی وحشی را از این خوشتر نمی گیرد

 

من همون آهوی وحشی بودم که روزی ته ته دلش می خواست رام بشه می خواست به قول گرگه توی شازده کوچولو اهلی خودت بشه و تو تمام لطفت رو در حقمش تموم کردی خدای مهربانم

من همون آهوی وحشی بودم که از یاغی گری خسته شده بود و می دونست باید اتفاقی بیافته

من همون آهوی وحشی بودم  که روزی پاش گیر کرد تو بند...

من همون آهوی وحشی بودم

حالا این آهوی وحشی یه ضامن می خواد کسی که پیش خدا ضمانتش کنه و چه کسی ضمانت می کنه آهووان رو...

یک ضمانت نامه... یا ضامن آهو

 

/ 0 نظر / 22 بازدید