ای کاش خاک بودم

یه جایی بهمون می گه از آدم هایی نباشید که وقتی لحظه شیرین دیدار دوست نزدیک میشه بگید ای کاش خاک بودم

و حالا من روی زمین خدا که سالم و سلامت می چرخه و همه مردم صبح برمی خیزند می روند سرکار و عصر خسته پر از دغدغه پر از فکر بر می گردند خونه، هنوز که صوری دمیده نشده، هنوز که توی خاک نرفتیم ....

می گم ای کاش خاک بودم

توی 30 سال گذشته کاری نکردم که از خودم راضی باشم یا بخوام شما خدای بزرگ من یا حضرت رسول اکرم(ص) یا امیرالمومنین(ع) یا مادرم(ببخشید مادر جور دیگه نمی تونم صداتون کنم من) و یا امامان مطهر به من نگاهی بیاندازید و منو به خاطر اون یه نیم نگاه وارد مسیر خودت کنی...

ای کاش خاک بودم تا ذره ذره هایم به هوا برمیخواست و روزی تو مسیر حسین ابن علی قرار می گرفتم

ای کاش خاک بودم و شرم می کردم از دستان خونی عباس

خدایا به آبروی عباس برادر عزیز حسین مارو خاکی خودت کن.

/ 0 نظر / 23 بازدید