الا ای دولتی طالع

امروز خیلی حالم خوبه

تاثیر نماز های قشنگی بود که بهم هدیه دادی

صبح داشتم به حضرت موسی فکر می کردم

موسی کلیم الله

واقعا وقتی اون لحظه ای  که صدایت رو شنید تجسم می کنم مو به تنم سیخ میشه

ان الله رب العالمین

چه جادویی داره نماز بین الطلوعین

چه جادویی داره نماز شب

چه جادویی داره راز و نیاز و گریه

حتی من گنهکار و خواب زده رو هم جادو می کنه

در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد

حالتی رفت که محراب به فریاد آمد

ممنون ای امام مهربانی ها

ای مهدی موعود

ممنون

------------------------------------------------------------------------------------

پ.ن

ممنون ممنون ممنون

برای خواهرم فالی گرفتم صبح درست بعد نماز صبح با دیوان خواجه شیراز

الا ن زنگ زد گفت قبول شده

ممنون ای امام مهربانی ها

من کوچکم

من کوچک رو راه دادید ممنون

ممنون

ممنون

الا ای دولتی طالع که قدر وقت می دانی

گوارا بادت این عشرت که داری روزگاری خوش

------------------------------------------------------------------------------------

پ.ن دوم

عصر فهمیدم خودم هم دانشگاه قبول شدم

نمی دونم چی باید بگم

جز سجده شکر

من لایق نبودم

خدایا کمکم کن درسم و علمم برای خودت باشد در راه خدمت به خودت و خلقت

خدایا هر چه تو را از من می گیرد از من بگیر

من اگر کام روا گشتم و خوشدل چه عجب

مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند

/ 0 نظر / 56 بازدید