بهار اول

این قدر توی این آخر هفته با نماز های شبی که قسمتم کردی بهم لطف کردی که کل این هفته رو سرمستش باشم....

ای خدای پاکی ها، دو ماه تمام غم و اندوه تمام شد و حقشه دو تا بهار رو تجربه کنیم

بهار اول که توش ولادت رسولت، فرستاده پاکت هست و بهار دوم....

اولین روز بهار صبح درها بسته بود اما من نفحات صبحگاهی رو حس می کردم

مژده ای رسول خدا

مژده ای پاک ترین تبار دنیا

ما رو هم همراه خودت کن

------------------------------------------------------------------------------------

اگر با من نبودش هیچ میلی

چرا ظرف مرا بشکست لیلی

 

ممنون لیلی من ممنون باعث شکستنم

/ 0 نظر / 22 بازدید