بعد از40روز

امروز روز چهلم است

و اتمام وعده من با خودت

از همه چیز معلومه حسابی دوستشون داری

از دونه دونه کلمات که با دقت انتخاب شدن

هم اهل بیت نبوه و معدن الرساله

هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها.....

با دقتی وسواس گونه!!!

خدایم چطور شکرت رو بگم برای محبت اهل بیت

چظور از بهترین شاکران باشم به خاطر لطف وجود این عزیزان

خدایا غم و شادی مارو غم و شادی این عزیزان قرار بده

معبودا! تربیتم کن و با اندوهی صیقل بده از جنس نور

الهی ...

/ 3 نظر / 54 بازدید
دختره روستایی

نمیدونم بین شوما و خدا چی بوده فقط میدونم اینجا یه عالمه حس خوبه که وختی اومدم تو خورد تو صورتم!

رواق

التماس دعا سیده بانو...[گل] پاینده باشید.