ناراضی ام

امروز اصلا از خودم راضی نیستم راستش چند روزه همین طورم

از موقعی که رئیس اداره حرفهایی زد که من خوشم نیومد و خیلی زود یادم رفت کارها اون طوری که تو بخوای پیش می ره نه اون طوری که رئیس من یا خودم می خوام.....

یادم رفت ذکر حسبنا الله که می خوندم باید از ته دل باشه تا این حرفهای بیرونی اذیتنم نکنه ذکری که از ته دل نباشه فقط ورد میشه همین

خدای بزرگم منو ببخش

وقتی حالم خوب نیست می فهمم کجای کارم می لنگه

خدایا می دونم کارها اونجوری که تو می خوای پیش میره پس آنچه صلاح ما هست برامون پیش بیار

خدایا از من بگیر آنچه تورو از من می گیره

خدایا کمکم کن در راه باشم

خدایا کمکم کن برای آنچه روزی من نیست رنج الکی نبرم

کمکم کن عاقل باشم

آدم باشم

/ 3 نظر / 64 بازدید
سمیرا

خوش به حالت که انقدر خوبی فقط یه اشتباه میکنی سریع متوجه میشی واقعا غبطه خوردم[گریه]برای منم خیلی خیلی دعاکن که واقعا به خدا نزدیک بشم..دعام کن دعا...

فرشته

سلام سادات جون کاش برای منم دعاکنی فدای جدشما بشم ،من از مادر سید هستم کاش منو جزسادات قبولم کنند[گریه] من همسر طلبه هستم دام کن خدا فرزندصالح روزیم کنه دوستت دارم... یاعلی