خودت می دانیکه...

یه موقع هایی فکر می کنم دلم می خواد بشینم کلی باهات حرف بزنم این قدر حرف دارم که خودت می دونی ، حرفهایی که موقع غذا پختن، رانندگی کردن، تو اداره پشت میز توی دلم بهت می گم و فکر می کنم نه ان جوری خوب نیست باید یه روز بشینم یه دل سیر بنویسم

اما حالا می بینم تو توی همه اون لحظه ها خودت بودی ، خودت شنیدی، خودت بر زبانم جاری کردی و حالا خودت با منی و تایپ می کنی چی بگم ... وقتی بهتر از من خودت همه چیز را می دانی ...

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
نازنين

منم عادت دارم حرف بزنم با خدا. بعد اين همه سال مي دونم بهترين و داناترين شنونده ست