ماه شعبان نده از دست

ماه شعبان رسد و ماه رجب در گذر است
/دل من با همه ی آینه ها همسفر است
/ می رود ماه رجب ، ماه دعا ، ماه خدا
/می رسد ماه امیدی که امید سحر است
/ماه شعبان که درخشنده تربن ماه خداست
/ماه شعبان که تجلی گر شمس و قمر است
/سومین روز ازین ماه درخشد خورشید
/چارمین روز ازآن جلوه ی/ماه دگر است
/پنجمین روزازین ماه برون گردد مهر
/آن که گنجینه ی حق را نفسش سیم و زر است
/یازده روز چو بگذشت ازین ماه عزیز
/پرده از رخ فکند آنکه رخش چون گهر است
/چون رسد نیمه ی ماه ، آینه ای می تابد
/که ز هر آینه این آینه رخشنده تر است
/ماه شعبان شکرستان ولایت همه دم
/لیک شیرینی این ماه ازین نیشکر است
خواستم از شیرینی آمدنت بگویم، بگویم از روز اول هی روزها را می شمارم تا به عدد 15 برسم، بگویم حسرت ماههای دیگر هستی وقتی پیامبر بزرگ تو را ماه خود خوانده
ای ماه با برکت و زیبا
خوش آمدی
خدای بزرگم!!!
به حق زیبایی های شناخته شده و شناخته نشده ایم ماه
کمکان کن از لحظه لحظه اش بهرا نافع ببریم
الهم صل علی محمد و آل محمد
.....................................................................................................
وقتی می خوانم این قدر بر هدایت خلق حریص بودی که خدا نگرانت می شد آب می شوم از خجالت بیهودگی ام
/ 0 نظر / 51 بازدید