در عرض چند ثانیه!!!

آن زمان نبودم

همان وعده ای که به حقیقت پیوست

باران بارید و بارید و بارید

و طوفان شد

طوفانی که همه را در هم آمیخت

در عرض چند ثانیه همه چیز نابود شد....

-------------------------------------------------------------------------

آیا وعده ای دیروز در تهران داشت به وقوع می پیوست؟

اگر چند ثانیه بیشتر بود الان ما کجا بودیم؟

«...أَلا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ  »

«...آگاه باشید وعدۀ خدا حقّ است »

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
طهورا- همنفس طلبه

هو الجبار باسلام. نمی دانم چه بود هر چه بود به دعایی گویا رفع شد . اما فردا شاید دعا کارگر نشود و وعده ی خدا محقق شود...