یوم الحساب

خدای عزیزم!

خدای بزرگ و توانایم!

خدای رحمن و رحیمم!

خدای بزرگترینم!

خدای....

خودت خوب می دانی زبانم قاصر و فهمم اندک است مرا بر انسان بودنم ببخش

یک سال دیگر از سال هایی که به ما هدیه دادی گذشت، راستش امسال تازه فهمیدم این ایام هدیه گران قدر توست برای آدم شدن ما ، برای خوب شدن ما برای شفا یافتن ما...

نشستم و دارم حساب و کتاب سالم رو انجام می دم به هر حال می گن به حساب خود برسید قبل از اینکه به حسابتون برسن

چیزی برای عرضه ندارم کوله بارم پر از گناه و غفلت...

مرا ببخش

الهی العفو

ماه رمضان امسال متولد شدم، تولدی زیبا که هر چند راه خیلی خیلی زیادی دارم اما همین گوشه چشمی از شما برای من کافیست

خدای بزرگم ! مارا برای خودت هدایت بفرما

از من بگیر هر چه تو را و یاد تو را از من می گیرد

خدای عزیزم دوستت دارم

ممنون بابت همه چیز

/ 0 نظر / 23 بازدید