یا علی

ان الانسان لفی خسر....

خدایم! به تو پناه می برم از شر خودم و خودم و خودم وقتی بین الطلوعین از کف دل و جانم می رود و چقدر صبح حالم بد می شود

چقدر احساس ضرر و زیان می کنم و هی بدی پشت بدی....

به دیروزم و روزهای قبل آن می اندیشم ....

آیا خطایی مرا این گونه بی بهره ساخته؟؟؟؟؟؟؟

آخر مگر می شود من سر تا پا خطا ، خطایی نکنم؟؟؟؟

 

به مولایم که امروز روز مبارک ولادتش است متوسل می شود و با اشک ناد علی می خوانم

 

یا علی و یا علی و یا علی....

/ 1 نظر / 9 بازدید
طهورا- همنفس طلبه

هو الکریم باسلام . برای من هم پیش می آید هر از گاهی . وقتی خواب می مانم و بیدار می شوم انگار این خواب خواب مرگ بوده . چنان به تمام وجودم چنگ می زند که گویا می خواهد خفه ام کند . می نشینم سرجانماز و هی فکر می کنم فکر می کنم فکر می کنم چکار کردم که از کفم رفت همیشه هم خوب یادم می افتد که چکار کرده ام انوقت گریه می کنم پشیمان می شوم اما دیگر دیر شده